intro zodiac 650x250

 

01 aries traitbysign 140x60 02 taurus traitbysign 140x60 03 gemini traitbysign 140x60 04 cancer traitbysign 140x60
05 leo traitbysign 140x60 06 virgo traitbysign 140x60 07 libra traitbysign 140x60 08 scorpio traitbysign 140x60
09 sagittarius traitbysign 140x60 10 capricorn traitbysign 140x60 11 aquarius traitbysign 140x60 12 pisces traitbysign 140x60

 

 

daily horoscope 210x140

คนเราไม่ได้มีแค่สิบสองประเภทหรือสิบสองราศี ชีวิตคนเราซับซ้อนมากกว่านั้นมากมายนัก แต่ละคนหน้าตานิสัยต่างกันและทางเดินของชีวิตก็จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับการผสมของดวงดาวและตำแหน่งที่สถิต ใช่ว่าเกิดในราศีนี้แล้วทุกคนในราศีนี้จะมีชีวิตเหมือนกันหมด คำทำนายดวงประจำวัน เกิดจากการคำนวณดาวจรบนท้องฟ้าที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆโดยที่มันจะทำมุมต่างๆกับดาวกำเนิดของคุณ มันจะแสดงอิทธิพลเป็นคำทำนายสำหรับคุณโดยเฉพาะ คุณเพียงแต่ใส่ชื่อเต็มพร้อมทั้งวันและเวลาเกิดของคุณในประเทศไทยในรูปของยี่สิบสี่ชั่วโมง แล้วกดปุ่ม calculate คำทำนายสำหรับคุณคนเดียววันนี้ก็จะปรากฎขึ้น

sun sign 210x140

อาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีใดหมายถึง ณ เวลาที่คุณลืมตาดูโลกหรือเมื่อชีวิตได้อุบัติขึ้น ซึ่งขณะนั้นตำแหน่งของอาทิตย์ตกอยู่ในราศีใดในสิบสองราศีโดยที่มีโลกเป็นจุดศูนย์กลาง รอยเท้าแรกที่เกิดมาในโลกนี้ของคุณจะได้รับอิทธิพลจากตำแหน่งของโลกและดวงอาทิตย์ในเวลานั้น แสงแรกของอาทิตย์จะหมายถึงพลังชีวิตหรือความเป็นตัวตนของคุณ ส่วนสิบสองราศีจะมีอิทธิพลผสมอันหมายถึงนิสัย บุคลิกพื้นฐาน และแนวโน้มการใช้ชีวิต เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่สถาปนิกแห่งดวงดาววาดเอาไว้ แต่การที่คุณจะเดินตามหรือเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นกับตัวคุณเอง โปรแกรมของเราจะบอกว่าอาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ในราศีใด เพียงแต่คุณต้องรู้วันเดือนปี พร้อมเวลาเกิด เมื่อใส่ข้อมูลครบคุณก็จะได้คำตอบ

chart wheel 210x140

ภาพดวงจำลองจากฟากฟ้าขณะนี้คือแผนที่ดวงดาวของจักรวาล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีโลกหรือตัวเจ้าชะตาเป็นจุดศูนย์กลาง การคำนวณจำเป็นต้องรู้วัน เดือน ปี และเวลาที่แม่นยำ รวมทั้งพิกัดของสถานที่ คนไทยเรียกรวมว่า ดวง ส่วนทางสากลอาจจะเรียก Natal Chart, Birth Chart, Horoscope หรือ Radix ดวงจำลองนี้จะประกอบด้วยตำแหน่งของ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์สำหรับใช้ในการทำนายทางโหราศาสตร์ และที่สำคัญที่สุดคือ เรือนชะตาทั้ง 12 เรือน

chart grid 210x140

ภาพตารางดวงดาวที่ทำมุมต่อกัน เช่นมุมกุมหรืออยู่ตำแหน่งเดียวกัน (Conjunctions) มุมตรงข้าม (Oppositions) มุม 60 องศา (Sextile) หรือมุม 90 องศา (Square) เป็นต้น โดยเป็นการนำตำแหน่งดาวทั้งหมดบนฟากฟ้าในขณะนี้มาคำนวณโดยทำเป็นตารางในทางโหราศาสตร์ มุมแต่ละชนิดมีความหมายดีร้ายต่างกันตามสภาพแวดล้อม ไม่ตายตัวเสมอไป พร้อมกันนี้จะมีตำแหน่งดาวทั้งหมดคือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ทั้งหมดว่าสถิตอยู่ในราศีใด มีมุมเท่าใดซึ่งเป็นการคำนวณที่แม่นยำทั้งสิ้น